Psicólogo

Psicólogo

Però és això cert?
But is this true?

CAT     CAST     ENG

El psicòleg, el Dr. Miguel López Dont, tracta l’Àlex i el Carlos, sovint en teràpies conjuntes, per tal d’aconseguir que progressin en la superació de la pèrdua dels seus pares, especialment l’Àlex, que és el més afectat i a qui li costa més superar-ho i recuperar la normalitat. També intenta ajudar el Carlos a tractar amb el seu germà, a aconseguir apropar-se més a ell, a tractar d’arribar a poder tornar a comunicar-se amb ell com abans, ja que ell és el més proper a l’Àlex i per tant segurament qui el pot arribar a entendre i ajudar millor. Però la teràpia porta el seu temps i de moment tot avança lentament. També intenta ajudar el Carlos a desxifrar els estranys malsons que està tenint, que probablement també tinguin a veure amb tot plegat.

El psicólogo, el Dr. Miguel López Dont, trata a Àlex y a Carlos, a menudo en terapias conjuntas, con tal de conseguir que progresen en la superación de la pérdida de sus padres, especialmente Àlex, que es el más afectado y al que le cuesta más superarlo y recuperar la normalidad. También intenta ayudar a Carlos a tratar con su hermano, a conseguir acercarse más a él, a tratar de llegar a poder volver a comunicarse con él como antes, ya que él es el más cercano a Àlex i por lo tanto seguramente quien lo puede llegar a entender y ayudar mejor. Pero la terapia lleva su tiempo y de momento todo avanza lentamente. También intenta ayudar a Carlos a descifrar las extrañas pesadillas que está teniendo, que probablemente también tengan que ver con todo ello.

The psychologist, Dr. Miguel López Dont, treats Àlex and Carlos, often in joint therapies, in order to get them to progress in overcoming the lost of their parents, specially Àlex, the one more affected and for whom it’s more hard to get over it and go back to normality. He also tries to help Carlos to deal with his brother, to achieve to get closer to him, to try getting to be able again of communicating with him as before, since he’s the closest one to Àlex and so probably the one who can come to understand and help him better. But therapy takes its time and for the moment everything progresses slowly. He also tries to help Carlos to decipher the weird nightmares he’s having, which would probably also have to do with all this.

 

 

Un comentario en «Psicólogo»

  1. Pingback: Reacció / Reacción / Reaction

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Nueve + 17 =